Preventie nieuwe golf

Orpea is zich bewust van de risico's op een nieuwe golf. Vandaag is de situatie in onze residenties onder controle en dat houden we natuurlijk graag zo. Om die reden verscherpen we de aandacht en nemen lokaal, waar nodig, extra beschermingsmaatregelen. 

De bescherming van de gezondheid van onze bewoners en onze medewerkers blijft onze belangrijkste prioriteit. Onze teams nemen de nodige omkaderende maatregelen om de impact op het dagelijkse leven in onze residenties zo minimaal mogelijk te maken.

We danken de families voor hun begrip, het vertrouwen en hun medewerking. Onze lokale directies houden de families zo goed mogelijk op de hoogte van de situatie in de residentie en van de genomen maatregelen.