Extra voorzichtige maand

Orpea is zich bewust van de risico's op een nieuwe golf. Vandaag is de situatie in onze residenties onder controle en dat houden we natuurlijk graag zo. Om die reden verscherpen we de aandacht en nemen lokaal, waar nodig, extra beschermingsmaatregelen. 

De bescherming van de gezondheid van onze bewoners en onze medewerkers blijft onze belangrijkste prioriteit. Onze teams nemen de nodige omkaderende maatregelen om de impact op het dagelijkse leven in onze residenties zo minimaal mogelijk te maken.

Op basis van de instructies van de federale overheid (persconferentie Overlegcomité 6 oktober), de start van het klassieke griepseizoen en de duidelijke stijging die we vaststellen in onze omgeving, lassen we vanaf vrijdag 9 oktober een maand extra voorzichtigheid in.

•    binnen eenzelfde maand vragen we dat enkel 2 dezelfde personen op bezoek komen. Dus tijdelijk geen 4 wisselende personen meer.

•    het bezoek vindt opnieuw plaats in de gemeenschappelijke ruimte beneden. Onze residentie probeert hiervoor zo gezellig mogelijke omstandigheden te creëren. 

Vanzelfsprekend doen wij ook langs onze kant extra inspanningen, tijdens de werkuren én daarbuiten. Via opleidingen herinneren we iedereen aan de belangrijkste hygiënische procedures. Orpea zorgt voor een ruime voorraad aan beschermingsmateriaal, zodat we ook de komende periode op een veilige manier zorg kunnen dragen voor al onze bewoners. 

We danken de families voor hun begrip, het vertrouwen en hun medewerking. Onze lokale directies houden de families zo goed mogelijk op de hoogte van de situatie in de residentie en van de genomen maatregelen.