Ethische gedragscode en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als zorgorganisatie heeft ORPEA en elk van haar medewerkers een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de Gedragscode Ethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vind je de 16 principes waarvoor Orpea zich engageert. Elke ORPEA-medewerker wordt getraind op deze belangrijke principes.

Lees de volledige Gedragscode

Four people having a standup meeting

Fundamenten van de activiteiten.

Orpea is een organisatie die helemaal ten dienste staat van de bewoners en medewerkers. Een operationele omkadering op het terrein, plus een hoogstaand aanbod van voorzieningen, maken een algemeen kwaliteitsbeleid mogelijk.

Elk Orpea-team zet zich keihard in!

Ieder team, verbonden aan een Orpea-woonzorgcentrum of -assistentiewoning, engageert zich voor de hen toevertrouwde bewoners. De essentiële waarden van Orpea dienen daarbij als basis:

  • Respect,
  • Gastvrijheid,
  • Vertrouwen,
  • Luisteren,
  • Vaardigheden,
  • Beroepsbekwaamheid.
Apartment building

Het hart op de juiste plaats.

In de zorgsector is het logisch dat ethiek en respect voor het individu deel uitmaken van de bedrijfscultuur. Vanuit maatschappelijk oogpunt ondersteunt Orpea verschillende nationale verenigingen zoals France Alzheimer en organisaties die zich inzetten voor medisch onderzoek.

De maatschappelijke betrokkenheid van Orpea manifesteert zich daarnaast vooral op vlak van lokale integratie. Want we zijn overtuigd dat teams en bewoners zich meer betrokken voelen bij programma’s dichtbij.

Zo organiseert elk woonzorgcentrum regelmatig acties in de buurt, vaak ten voordele van kinderen. Bewoners hebben immers veel baat bij generatieoverschrijdende contacten. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld opnieuw een verantwoordelijke rol opnemen en/of hun kennis overdragen.

Elderly people sitting on a bench in the gardne

Ook zorg voor de planeet

Elk nieuw Orpea-gebouw voldoet aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zo houden we voor nieuwbouwprojecten rekening met het gebruik van hernieuwbare energie en HEQ-criteria (High Environmental Quality). Zo beperken we de milieu-impact en garanderen tegelijk gezonde, comfortabele levensomstandigheden.