Persmededeling 06/03/2020

Organisator EplC en hoofdsponsor Orpea nemen geen risico

In het kader van de internationale Brain Awareness Week van de Belgian Brain Council en de Dana Foundation, zouden de belangrijke Belgische actoren die actief zijn rond het thema Parkinson verzamelen voor een groot symposium op 20 maart in de KVS in Brussel. Dit symposium is het initatief van vzw ‘Ensemble pour le Cerveau’ met zorggroep Orpea als hoofdsponsor. Omwille van de maatregelen in het kader van het COVID-19-virus wordt het evenement uitgesteld naar een latere datum. 

Naast de vele sprekers en genodigden van EplC, de meesten actief in de zorgsector, vaardigde Orpea in principe diverse medewerkers per woonzorgcentrum af voor dit congres. “We hebben al onze mensen op het terrein nodig,” verduidelijkt CEO Geert Uytterschaut van Orpea Belgium. “Bovendien is het in deze tijden een onnodig risico om onze zorgprofessionals uit het hele land in een zaal samen te brengen, met bovendien ook een aantal buitenlandse sprekers en gasten. We zoeken samen met EplC naar een nieuwe datum.”

Meer info over het uitgestelde symposium:

Het grote symposium is een initiatief van de vzw ‘Together for the brain / Ensemble pour le Cerveau’ (EplC) gesticht door Dinants neuroloog Dr. Franco. Het moet het grote startschot betekenen van een grotere bewustmaking rond deze ziekte. Orpea België zet de schouders onder het initiatief, als hoofdsponsor van het symposium maar ook daarna, via het uitdragen van de missie van het symposium via haar netwerk aan zorgresidenties. 

In België leven tussen de 30.000 en 50.000 mensen met Parkinson. Jaarlijks komen daar 2.000 à 3.000 diagnoses bij. Voor de mensen in kwestie en hun mantelzorgers is dat het begin van een moeilijke zoektocht naar de juiste ondersteuning. Om de levenskwaliteit van Parkinsonpatiënten te verbeteren, pleit EplC voor een brede multidisciplinaire samenwerking voor een betere vroegtijdige opsporing en zeker ook voor de complicaties verbonden aan deze ziekte. Hiervoor werkt EplC aan een netwerk van ‘Competente bewakers’, bestaande uit artsen, paramedici, apothekers en Parkinsonverenigingen. 

Engagement van zorggroep Orpea

Orpea ondersteunt de missie van ‘EplC’ en investeert dit jaar sterk in de kennis en expertise van haar eigen zorgteams inzake de ziekte van Parkinson. Ze zet de deuren van haar residenties ook open voor de patiëntenverenigingen. “Op die manier wil Orpea de acties rond sensibilisering, informatie en opleiding van de patiëntenverenigingen ondersteunen. Onze deuren staan alvast open, zowel voor het aanbieden van onze vergaderfaciliteiten als het uitwisselen van ervaringen. Voor Parkinsonpatiënten die residentiële zorg nodig hebben, zorgen we bij Orpea voor een zorgplan op maat met aangepaste ondersteuning en specifieke maaltijdzorg,” aldus Geert Uytterschaut, CEO van Orpea België. “Hiervoor willen we samen met ‘EplC’ van Dr. Franco, de residenties die expert zijn inzake de opvang van mensen met Parkinson labelen als ‘Parkinson-friendly and home’.” 

Meer info op www.parkinsoncongress.be