Statistics

Al onze residenties in België bevinden zich in categorie 1* (volledig corona-vrij).

Dat betekent dat overal bezoek mogelijk is, activiteiten in kleine groep plaats vinden en het restaurant kan gebruikt worden. 

Natuurlijk blijven we zeer voorzichtig, zeker nu we onze residenties terug openen voor extern bezoek. Om die redenen passen we ook zeer strenge veiligheidsmaatregelen toe tijdens deze bezoeken. 

* We werken met 3 types op basis van de gezondheid in de residentie. Bij een wijziging wordt u als familie zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 

TYPE 1: Vrij van corona. Het leven verloopt 'zo normaal mogelijk'. Er gelden wel strikte hygiënische maatregelen, zowel voor de teams als voor bewoners en bezoekers. Bewoners kunnen vrij wandelen. Er zijn activiteiten in kleine groep. Georganiseerd bezoek is mogelijk (afspraak), het bewonersrestaurant is open. 

TYPE 2: Eén of meerdere vermoedelijke of positieve gevallen in zorgcohorte. Voor de negatieve cohorte verloopt het leven min of meer zoals in een type 1-residentie. We begeleiden de bewoners tijdens hun wandelingen en verplaatsingen. Voor de vermoedelijke of positieve cohorte gelden heel wat extra maatregelen. Omgekaderd bezoek is mogelijk op afspraak.

TYPE 3: Residentie met meerdere positieve gevallen verspreid over de residentie. De volledige residentie wordt in quarantaine geplaatst. Er is geen bezoek toegelaten.