Hele organisatie werkte mee aan creatie

Nieuwe werkkledij in St Vincentius

Begin 2020 startte Orpea Belgium met de verdeling van deze prachtige nieuwe uniformen in onze 78 residenties. Aan een tempo van 3 à 4 residenties per maand zit tegen eind 2021 iedereen in het nieuw. Het team van Sint Vincentius (Leuven) staat er alvast prachtig mee! 

Orpea vond het essentieel dat de medewerkers actief betrokken werden bij de creatie van de nieuwe uniformen, in functie van comfort en ergonomie, kwalitatieve materialen en modellen waar men zich goed in voelt. 

In een eerste fase werden alle medewerkers van Orpea bevraagd naar hun ervaringen met de huidige werkkledij en hun ideeën en wensen voor de nieuwe. Voor zowel de stofkeuze als de diverse modellen werd regelmatig teruggekoppeld en aanpassingen gedaan. Na 10 (!) feedback- en aanpassingrondes was er witte rook! De definitieve versie werden finaal nog eens voorgelegd aan alle Comités ter Preventie en Bescherming op het Werk. De kleding is gegarandeerd geproduceerd zonder kinderarbeid.