Woonzorgcentra als ondersteuningsstructuur voor parkinsonpatiënten

Zorgplan op maat

In België leven tussen 30.000 en 50.000 patiënten met de ziekte van Parkinson. Momenteel diagnosticeert men jaarlijks 2.000 à 3.000 nieuwe gevallen. Wereldwijd telt men vier tot zes miljoen patiënten. Verwacht wordt dat het cijfer tegen 2040 zal gestegen zijn naar 12 tot 17 miljoen. Daarom spreekt men momenteel van een ware pademie. 

Het is dan ook belangrijk om de ziekte vroegtijdig op te sporen. Ook complicaties moeten snel worden gedetecteerd. Betrokkenheid van zorgverleners in de brede zin is belangrijk om de behandeling en de follow-up van de patiënt te optimaliseren. 

Parkinson concres affiche NL

Orpea investeert daarom in de kennis en expertise over deze aandoening. Residenties openen de deuren voor patiënten en hun familie, voor tijdelijke of meer permanente ondersteuning. 

Op 20 maart 2020 vindt het Nationale Belgische Parkinson Congres plaats, met de geëngageerde steun van Orpea. Het congres is gericht op huisartsen, specialisten, paramedici in de breedste zin van het woord, en patiëntenverenigingen. 

Info en inschrijven kan via www.parkinsoncongress.be